www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol

Funkcje i zadania wychowania domowego kościoła ruchu światło-życie. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów

Autor:

mgr Bożena Majewska

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

podyplomowa

Promotor:

Prof. dr hab. Wanda Bobrowska Nowak

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

Kierunek:

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Data powstania:

1998-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-12-07 22:04:46

Opis pracy:

Przedmiotem badań niniejszej pracy były funkcje i zadania wychowania Ruchu Domowego Kościoła. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów.Celem niniejszej pracy było ukazanie modelu rodziny preferowanego przez Ruch Domowego Kościoła i wpływ tego ruchu na postawy rodziców i dzieci, jak również odbiór tychże rodzin w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.