www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » Zakończenie

Zakończenie

Celem niniejszej pracy było ukazanie wpływu Ruchu Domowego Kościoła na rozwój rodziny, postawy rodzicielskie i wychowawcze wobec swoich dzieci, apostolstwo tychże rodzin w środowisku pracy, nauki i miejscu zamieszkania. uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zobowiązania pomagają małżeństwu rozwijać się i wychowywać dzieci. Każda para małżeńska należąca do ruchu stara się by wypełniać zobowiązania jak najlepiej. Przyszłość ewangelizacji zależy od Kościoła Domowego - rodzina musi być świadoma tak zobowiązującego zadania. Rodzina powinna sobie uświadomić z jakich elementów życia chrześcijańskiego powinna czerpać siłę do posługi ewangelizacyjnej. Właśnie Ruch Domowego Kościoła przez swoje życie dokonuje katechizacji rodziny, jest to jedyne miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechizację. nie zastąpioną i jedyną w swoim rodzaju rolą rodziców chrześcijańskich jest podejmowanie nieustannych wysiłków wychowawczych. wychowawcze oddziaływanie Kościoła lub szkoły nie zastąpią podstawowego środowiska rodzinnego. Do rodziców należy stworzyć taką atmosferę w rodziny, przepełnioną miłością oraz szacunku do Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. W procesie wychowania dzieci rodzice winni zwracać uwagę na istotne wartości życia ludzkiego i przekazywać, że więcej wart jest człowiek z racji tego, kim jest niż ze względu na to co posiada. Chodzi o to by bardziej „być” a niżeli „mieć’.

Dzieci powinny również nabywać w rodzinie poczucie sprawiedliwości, która prowadzi do poszanowania godności osobistej każdego człowieka. Rodzina powinna być miejscem, gdzie gości prawdziwa miłość, jako podstawa szerszej troski o bezinteresownej troski wobec drugich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących. W rodzinie jako we wspólnocie miłości uczynienie daru z siebie jest prawem nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Dar z siebie, który ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą składania daru z siebie, co powinno dokonywać się we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz różnych współżyjących w rodzinie pokoleń.

Poprzez rodzinę dokonuje się przekazywanie i promieniowanie ewangelii. W rodzinie Ruchu Domowego Kościoła wszyscy ewangelizują i podlegają ewangelizacji. Można zatem powiedzieć, że rodzice wychowują poprzez przykład własnego życia i są pierwszymi głosicielami ewangelii wobec dzieci. Apostolstwo rodziny powinno także kierować się na zewnątrz, poprzez rodzinę, jest to jeden ze sposobów zapobiegania niedowiarstwu, najskuteczniejszy środek uświęcenia. Rodzina Domowego Kościoła, która odkrywa i przeżywa piękno chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, będzie chciała Bożymi wartościami promieniować. Wtedy też może się stać atrakcyjna, wzorem do naśladowania dla innych rodzin. Świadectwo dawane na zewnątrz wobec innych niepokoi, mobilizuje, zachęca do działania.

W dzisiejszym świecie, potrzeba nam coraz to więcej rodzin, które będą żywym świadectwem wewnątrz swojej rodziny i na zewnątrz w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.