www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » Wstęp

Wstęp

Przedmiotem badań niniejszej pracy były funkcje i zadania wychowania Ruchu Domowego Kościoła. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów. Polacy są narodem bardzo rodzinnym, rodzina w Polsce lokuje się na czele najważniejszych wartości życiowych. By mogła ona mieć tę ogromną wartość, ważne jest by posiadała dobry fundament jakim jest Ruch Domowego Kościoła. Zadaniem pracy było ukazanie funkcji i zadań wychowania w małych grupach, które są elementem łączącym małżeństwa z Kościołem, oraz oparciem dla poszczególnych rodzin.

Celem niniejszej pracy było ukazanie modelu rodziny preferowanego przez Ruch Domowego Kościoła i wpływ tego ruchu na postawy rodziców i dzieci, jak również odbiór tychże rodzin w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.

Praca odpowiada na pytania: Jaki jest charyzmat Ruchu Domowego Kościoła i cel wychowania poprzez zobowiązania stawiane przez ruch i życie wspólnot rodzin?,

Jakie są poglądy badanych dotyczące zobowiązań rodzinnych, stosunek rodziców do wychowania dzieci i odbiór Rodzin Ruchu Domowego Kościoła w środowisku pracy i miejscu zamieszkania?komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.