www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » Bibligrafia

Bibligrafia

I POZYCJE ZWARTE

1. Ks. Blachnicki Franciszek Charyzmat Światło-Życie, 1987r

2. Vanier Jean Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Paryż, 1985r

3. Ks. Stimpfle Józef Elementarz rodziny katolickiej Opole, 1984r

4. Jan Paweł II List do rodzin, 1994r

5. Skrzydlewski Chrześcijańska wizja miłości Władysław Bernard małżeństwa i rodziny, Kraków,1982r

6. Pilch Tadeusz Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych. Ossolineum, Wrocław 1971r

7. Pilch Tadeusz Zasady badań pedagogicznych Wyd. Żak, Warszawa, 1995r

II ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

1. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr69, 1994r

2. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr72, 1997r

3. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr17, 1977r

4. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr74, 1998r

5. Kręgi miesięczne Domowy Kościół, podręcznik pierwszy rok pracy, 1998r

6. Ks. Kaszowski Marian Nowa Rodzina w Kościele i Świecie, Kraków, 1996r


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.