www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » spis treści

Funkcje i zadania wychowania domowego kościoła ruchu światło-życie. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów1. Wstęp2. Problematyka wychowawcza „Domowego Kościoła” w świetle wybranych pozycji piśmiennictwa

 2.1. Ruch domowego kościoła według księdza założyciela franciszka blachnickiego (powstanie, rozwój i charyzmat)

 2.2. Funkcje i zadania wychowania w kręgach Ruchu domowego kościoła3. Metodyka badań własnych

 3.1. Metody, organizacja i przebieg badań

 3.2. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy4. Przebieg i wyniki badań5. Zakończenie6. Bibligrafia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.