www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » Metodyka badań własnych » Charakterystyka terenu badań i badanej grupy

Charakterystyka terenu badań i badanej grupy

Badania zostały przeprowadzone w środowisku rodzin należących do Ruchu Domowego Kościoła, na terenie Tarnowskich Gór. Ruch w tym rejonie liczy około 50 rodzin, ponieważ jest to ruch, liczba ta ulega nieustannie zmianie.

Rodziny tworzą kręgi, których rejon tarnogórski liczy około 15. W każdym kręgu jest od 3-5 rodzin. W badaniach brało udział 15 rodzin zamieszkałych w Tarnowskich Górach, staż małżeński wahał się od 5-30 lat pożycia małżeńskiego.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania w kręgach u poszczególnych par. W spotkaniu uczestniczą pary małżeńskie i kapłan - doradca duchowy. Spotkanie kręgu jest wspólnym przeżyciem, wspólnym doświadczeniem dla tych osób. Każdy uczestniczy w nim podwójnie, przez przyjmowanie i dawanie, taka jest istota miłości Boga i bliźniego. Jedna para małżeńska, zwana parą animatorską kręgu, ma dodatkowe zadanie, prowadzi, przewodniczy spotkaniu i czuwa nad jego właściwym przebiegiem. Każde małżeństwo ma możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Kapłan - doradca duchowy przynosi dar swojego kapłaństwa i światło wiedzy teologicznej oraz doświadczenie duszpasterskie. Wszyscy starają się służyć wspólnocie, temu „małemu kościołowi’ zgromadzonemu przez Chrystusa i wokół Jego Osoby. Krąg nie może być zamknięty sam w sobie, ale małżeństwa potrzebują pewnego minimum intymności i dyskrecji do szczerego wypowiedzenia się. Para animatorska kręgu pozostaje w stałym kontakcie z parą rejonową. Wskazane jest, aby zaprosić ją przynajmniej na jedno spotkanie, aby mogła lepiej poznać krąg od wewnątrz, lepiej śledzić jego rozwój i ewentualnie udzielić pomocy. Spotkanie, w którym uczestniczy para rejonowa, odbywa się tak jak każde inne spotkanie.

Raz w miesiącu organizowany jest Rejonowy Dzień Wspólnoty dla Par Animatorskich, gdzie rodziny dzielą się doświadczeniem, są ustalane różne terminy spotkań i podawane aktualne informacje, przeżywana jest Msza Święta a kończy to spotkanie wspólna agapa.

Dla uczestników Rejonowy Dzień Wspólnoty z konferencjami, Mszą Świętą, agapą jest przeprowadzany 4 razy w roku.

Odbywają się również w czasie wolnym np. w okresie świąt, w czasie ferii, wakacji; rekolekcje oazowe, spotkania opłatkowe, bezalkoholowe zabawy karnawałowe, ogniska, weekendowe rekolekcje tematyczne.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.